Tag Archives: khasiat asma rafi ke7

Asma Alam Rafi ke 7 (tujuh) – Kitab al-Ajnas Sayyid Ashif bin Barkhoyya

Asma Alam Rafi ke 7 (tujuh) – Kitab al-Ajnas Asma penduduk alam rafi ke 7 terdiri dari 7 asma yang suci. Alloh swt telah menciptakan dari asma ini para malaikat penduduk alam rafi ke 7. Jika anda membaca asma ini ditempat yang sepi serta suci. Maka akan turun dihadapan anda para malaikat yang menunggangi pasukan… Read More »