Asma Jabina Malaikat Mikail – kitab Al-Ajnas Sayyid Ashif bin Barkhoyya

Asma ini mempunyai  7 asma yang telah alloh swt ajarkan pada Malaikat malaikat Mikail as. Asma ini senantiasa ditasbihkan oleh para malaikat yang mendiami Alam Rafi ke 7 yaitu suatu alam yang berlokasi diantara alam lauhil mahfudz dan alam ‘arsy, alloh swt menempatkan para khodam malaikat yang terbuat dari cahaya pada asma ini, mereka para khodam asma ini yang senantiasa membantu seluruh para nabi, pada tangan-tangan khodam malaikat ini terdapat berbagai macam senjanta perang yang terbuat dari cahaya. Mereka akan pergi sekejap mata untuk memanggil mereka maka mereka akan menjawab nya dengan hadir dihadapan anda para khodam dari asma ini dapat anda gunakan pada segala sesuatu dari berbagai macam perbuatan yang baik dan takwa, juga dapat anda perintahkan untuk menurunkan para Malaikat Tsaqufah atau yang diwakilkan pada setiap arah mata angin dan musim. Asma ini merupakan asma yang suci serta mulia. Asma ini tertulis pula pada keningnya malaikat Isrofil. Yang asmanya ada 7 asma.

Ketahuilah wahai saudaraku mudah-mudahan Alloh swt memberikan taufiqNya padamu. Sesungguhnya jika anda bacakan asma tersebut maka akan turun para malaikat yang bersinar di hadapan anda. Pada tangan mereka terdapat pedang-pedang yang terbuat dari cahaya yang menunggangi pasukan kuda yang juga terbuat dari cahaya. Mereka merupakan pasukan pelempar lembing atau tumbak yang dapat anda perintahkan pada segala sesuatu.

Diantara keajaiban dan khasiat Asma jabina malaikat isrofil ini yaitu:

 1. Mengusir makhluk halus
 2. Mengusir jin
 3. Mengusir syetan
 4. Mengalahkan ifrit- ifrit yang mengganggu
 5. Tameng lahir dan ghaib
 6. Membakar makhluk halus yang jahat
 7. Menyambar jin syetan dan ifrit
 8. Mengunci lidah musuh

  Kelanjutan artikel ini hanya bisa dibaca oleh Premium Member, silahkan login disini dulu atau Registrasi di sini

Asma Jabina Malaikat Jibril as – Kitab Al-Ajna Ashof Bin Barkhoya

Asma ke empat ini tertulis pada dahinya Malaikat Jibril As yang menempati Alam qudrat sebelah kiri. Dia menunggu untuk di perintahkan menurunkan wahyu ilahi pada orang-orang terpilih. Dan asma ini alloh swt khususkan pula untuk para malaikat yang bertugas di lauhil mahfudh merekalah yang menjaga keseimbangan semua alam dan ilmu-ilmu yang tinggi, tatkala mereka dipanggil dengan asma ini maka mereka akan menjawab memenuhi panggilan anda dan mendengar dan taat dan asma ini juga yang sering di bacakan oleh nabi isa as ketikamendapatkan masalah-masalah yang pelik dan rumit. Dan inilah asma lathifah ke empat ..

Asma di atas ini mempunyai ketaatan yang luar biasa bagi semua para malaikat. Tatkala anda bacakan dan memanggil mereka maka mereka akan mnjawab dengan kehadirannya di hadapan anda.

Kelanjutan artikel ini hanya bisa dibaca oleh Premium Member, silahkan login disini dulu atau Registrasi di sini

Asma Jabina Malaikat Isrofil – kitab Al-Ajnas Ashof bin Barkoya

Asma  ini dikhususkan kepada para malaikat rahmat. Asma ini mempunyai ketaatan luar biasa bagi mereka, dan asma-asma  ini lebih dikhususkan bagi malaikat  isrofil As dan asma-asma ini ditulis pula pada dahinya malaikat Isrofil as yang mendiami Alam qudrat sebelah kanan. Dia Isrofil As menunggu untuk diperintah meniup sengkala atau terompet. Akan berkumpul dengan asma ini semua golongan ruh. Dan inilah asma..

Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya asma ini merupakan asma yang suci. Jika anda mengucapkannya akan bergetarlah 7 lapis bumi dan gunung-gunungnya karena begitu agungnya asma tersebut. Dan akan secepat-cepatnya datang pada anda semua malaikat golongan ruhani dan semua arwah dan golongan jin untuk hadir dihadapan anda. Khodam dari asma ini merupakan para malaikat serba putih dan tangan-tangan mereka memegang tumbak yang berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang.

Diantara keajaiban dan khasiat Asma Jabina Malaikat Isrofil yaitu:

 1. Menyilaukan dan membuat heran para pembesar
 2. Mengunci lidah para pembesar
 3. Membungkam dan mengunci rapat lidahnya orang hasud atau orang iri dengki
 4. Benteng atau tameng ghaib dari serangan fisik dan serangan ghaib (sihir, santet dll)
 5. Pengobatan
 6. Membahayakan musuh atau lawan

  Kelanjutan artikel ini hanya bisa dibaca oleh Premium Member, silahkan login disini dulu atau Registrasi di sini